Schapen

In Nederland worden schapen en geiten gehouden voor zowel de productie van melk en wol, alsook voor de hobby. In beide gevallen geldt dat de dieren gezond moeten zijn. Voeding, verzorging (waaronder ook wormbestrijding) en hygiëne zijn hierbij van groot belang.

Topro Animal Health schapenprogramma; prestatieverhogend

Vooral voor schapen en geiten die voor productie worden gehouden, is de voeding van groot belang. Er wordt veel van de dieren gevraagd en problemen zoals aanhoudende melkziekte komen regelmatig voor. Ook de vitamine- en mineralenbalans vraagt om aandacht. Natuurlijk is ook de voeding van hobbydieren van groot belang, maar doordat er minder van deze dieren gevraagd wordt, is de behoefte van het dier vaak ook minder. Naast voeding is ook hygiëne belangrijk. Huisvestingshygiëne, vooral rond lammeren, helpt om jonge lammeren een goede start te geven. Maar ook de kwaliteit van het drinkwater is essentieel om dieren optimaal te laten presteren.

We denken bij schapen en geiten ook mee over elk detail, want It’s about details!

8 februari 2024

Biologische vliegenbeheersing? Een kwestie van plannen

Plan nu al vooruit tegen vliegenoverlast in de zomermaanden. Wilt u af van chemische bestrijdingsmiddelen? Biologische vliegenbeheersing met roofvliegen en sluipwespen is een effectieve en duurzame oplossing.
19 mei 2021

Mineralen voor schapen

Voor een goede vruchtbaarheid, een verhoogde kans op een positieve dracht en vitale lammeren kan een juiste mineralenvoorziening invloedrijk zijn.