• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

Pluimvee programma

Binnen de pluimveehouderij staat de diergezondheid aan de basis van een rendabele bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor vleeskuikens alsook voor legpluimvee. Tegelijkertijd ligt er een maatschappelijke druk op de pluimveesector om zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk kippen te houden. Mede hierdoor worden er verschillende concepten voor pluimvee in het leven geroepen om op een andere manier vleeskuikens en legkippen te houden.

Ook hygiëne speelt een belangrijke rol binnen de pluimveehouderij, want er kan pas optimaal worden gepresteerd wanneer hygiëne van stal, inrichting én drinkwater op een hoog niveau zijn.

Goede voeding en hygiëne van essentieel belang

Binnen het bio health pluimvee programma ligt de focus op voeding en hygiëne. Uiteraard moet het rantsoen voor de dieren kloppen, maar door het gebruik van de juiste supplementen kunnen de vertering en de gezondheid nog beter worden ondersteund. Belangrijk hierbij is wel dat de juiste producten op het juiste moment worden ingezet.

Houd pluimvee in optimale conditie

Met name de drinkwaterkwaliteit vergt aandacht, omdat die een grote invloed heeft op gezondheid en prestaties. Door de inzet van passende reinigings- en desinfectiemiddelen kan een goede drinkwaterkwaliteit gegarandeerd worden. Maar er moet hierbij wel goed worden gekeken naar de in te zetten producten. Kortom; er moet oog zijn voor detail!

We denken mee over elk detail, want It’s about details!