• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

Schapen programma

Het bio health schapen programma is ontwikkeld met de gedachte dat levensduur en diergezondheid van schapen (en geiten) nauw met elkaar zijn verweven.

Gezonde schapen

Wij helpen schapenhouderijen om duurzaam te produceren door schapen (en geiten) gezond te houden waardoor de life-time-productie per dier wordt verhoogd. Wanneer zaken fout dreigen te gaan is tijdig bijsturen op elk detail belangrijk.

Ook bij schapen en geiten geldt dat oog voor detail nodig is om gezonde dieren te krijgen, want It’s about details!

bio lambStart

De grootste verliezen bij lammeren komen voor rondom het aflammeren. Zijn de ooien in het laatste gedeelte van de dracht onder- of juist overvoed, dan is er een vergrote kans op te lichte of te zware lammeren. Beide kennen nadelen: lichte of zwakke lammeren nemen vaak onvoldoende biest op en kunnen vervolgens sterven aan een verscheidenheid van oorzaken, waaronder uithongering en onderkoeling. Te zware lammeren kunnen daarentegen voor een moeilijke bevalling zorgen.

>> Direct naar lambStart

bio optiSheep

Voorafgaand aan het weide- of dekseizoen is het van belang intensief aandacht aan de mineralenstatus van uw schapen te schenken. In deze periodes is het extra van belang de mineralenhuishouding goed te monitoren en te handelen wanneer nodig. Hiervoor zijn meerdere methodes ontwikkeld, waaronder een drench, mineralen emmer, of een mineralenbolus.

>> Direct naar optiSheep