Kalveropfok is de basis voor een duurzame veestapel
calfStart It's about details
Geef jongvee voldoende én juiste aandacht
juniorGrowth
Moeder en dochter zijn beide kwetsbaar
lactoStart It's about details
Vroegtijdige uitval gaat ten koste van het rendement
optiMilk It's about details

Bio health rundvee

 

Het bio health rundvee programma is ontwikkeld met de gedachte dat levensduur en diergezondheid van bijvoorbeeld melkvee, nauw met elkaar zijn verweven.

 

Houdt dieren gezond

Wij helpen o.a. melkveebedrijven om duurzaam te produceren door de dieren gezond te houden waardoor de life-time-productie per koe wordt verhoogd. Wanneer zaken fout dreigen te gaan is tijdig bijsturen op elk detail belangrijk.

 

 

Gezond melkvee

Wij helpen melkveebedrijven om duurzaam te produceren door het melkvee  gezond te houden waardoor de life-time-productie per koe wordt verhoogd. Wanneer zaken fout dreigen te gaan is tijdig bijsturen op elk detail belangrijk.

We denken mee over elk detail, want It’s about details!

 

bio calfStart

Voeding van het jonge kalf speelt een grote rol bij het behalen van een afkalfleeftijd van 23 maanden. Dit begint met een goede kwaliteit biest, maar ook in het vervolgtraject is de voeding belangrijk. Daarnaast speelt hygiëne en huisvesting voor het melkvee een grote rol.

 

bio juniorGrowth

Vanaf het spenen tot aan het afkalven staat de gezondheid van de kalveren en pinken centraal. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol en binnen de voeding zijn vitamines en mineralen van groot belang.

 

bio lactoStart

Vlak voor en op het moment dat een vaars of meerdere kalfs koe in lactatie komt vinden er allerlei veranderingen plaats. Vaak brengen deze veel stress met zich mee voor de koe. Zo zorgt het afkalven voor stress, maar ook rantsoenwisselingen en het verplaatsen van de dieren brengt stress met zich mee. Omdat de melkproductie op gang komt wordt er veel van de koe gevraagd waardoor ook allerlei metabole processen in gang gezet worden. Dit is hét moment waarop de koe vaak extra ondersteuning nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.

 

bio optiMilk

Voor een probleemloze en optimale lactatie zijn er meerdere aspecten die om tijd en aandacht vragen. Zo moet de klauwgezondheid in orde zijn, wat ook vaak (groten)deels weer in relatie staat tot de voeding. Ook een goede vruchtbaarheid is belangrijk om zodoende te garanderen dat de koe op tijd droog gezet wordt en ter voorbereiding op de volgende lactatie. Verder speelt tijdens de lactatie maar ook tijdens de droogstand uiergezondheid een belangrijke rol bij het verhogen van de levensduur en levensproductie van de koe. Hierbij moet er aandacht worden besteed aan details, om zodoende optimale resultaten te behalen.

 

calfStart

juniorGrowth

lactoStart

optiMilk