• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

Rundvee programma

Een Nederlandse melkkoe gaat gemiddeld ruim drie lactaties mee en heeft een levensproductie van ongeveer 26.000 kg melk. Verlenging van de productieve levensduur van melkkoeien van drie naar vijf lactaties levert vele voordelen op.

Het bio health cow programme  helpt uw dieren gezond te houden. Gezondere dieren zijn productiever en leveren meer rendement op. Ook vanuit het oogpunt van duurzaam produceren en dierwelzijn is een gezonde veestapel erg belangrijk!

Vanuit onze praktijkervaring en onderzoek, weten we tot in detail wat ervoor nodig is om dieren gezond te houden en ze optimaal te laten presteren. Door het cow programme krijgt u beter inzicht in de pijn/knelpunten (pijn, ongemak, tegenvallende productieresultaten) op uw bedrijf en de samenhang hier tussen.  Preventief ingrijpen en bijsturen op details wordt daardoor makkelijker. Het tijdig signaleren is hierbij van groot belang. Dit draagt allemaal bij tot een gezondere veestapel.

We denken mee over elk detail, want It’s about details!

Twee lactaties extra, wat levert dat op?

Wat zou het u, als melkveehouder, opleveren als uw koeien vijf in plaats van drie lactaties meegaan? Het financiële voordeel kan oplopen tot tienduizenden euro’s per jaar! Als u uw koeien langer aanhoudt, dan bespaart u opfokkosten en kunt u meer melk produceren binnen uw huidige fosfaatreferentie.

Dit levert o.a. de volgende voordelen op:

  • De opfokkosten per liter melk dalen met 2,5 cent wanneer een melkkoe vijf in plaats van drie lactaties meegaat
  • Er hoeft minder jongvee opgefokt te worden
  • Er is meer melkproductie mogelijk binnen de huidige fosfaatnormen.

Een Nederlandse melkkoe gaat gemiddeld ruim drie lactaties mee en heeft een levensproductie van ongeveer 26.000 kg melk. Verlenging van de productieve levensduur van melkkoeien van drie naar vijf lactaties levert de volgende voordelen op voor een bedrijf met 100 melkkoeien…

>> Lees meer 

bio calfStart

Voeding van het jonge kalf speelt een grote rol bij het behalen van een afkalfleeftijd van 23 maanden. Dit begint met een goede kwaliteit biest, maar ook in het vervolgtraject is de voeding belangrijk. Daarnaast speelt hygiëne en huisvesting voor het melkvee een grote rol.

>> Direct naar calfStart

bio juniorGrowth

Vanaf het spenen tot aan het afkalven staat de gezondheid van de kalveren en pinken centraal. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol en binnen de voeding zijn vitamines en mineralen van groot belang.

>> Direct naar juniorGrowth

bio lactoStart

Vlak voor en op het moment dat een vaars of meerdere kalfs koe in lactatie komt vinden er allerlei veranderingen plaats. Vaak brengen deze veel stress met zich mee voor de koe. Zo zorgt het afkalven voor stress, maar ook rantsoenwisselingen en het verplaatsen van de dieren brengt stress met zich mee. Omdat de melkproductie op gang komt wordt er veel van de koe gevraagd waardoor ook allerlei metabole processen in gang gezet worden. Dit is hét moment waarop de koe vaak extra ondersteuning nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.

>> Direct naar lactoStart

bio optiMilk

Voor een probleemloze en optimale lactatie zijn er meerdere aspecten die om tijd en aandacht vragen. Zo moet de klauwgezondheid in orde zijn, wat ook vaak (groten)deels weer in relatie staat tot de voeding. Ook een goede vruchtbaarheid is belangrijk om zodoende te garanderen dat de koe op tijd droog gezet wordt en ter voorbereiding op de volgende lactatie. Verder speelt tijdens de lactatie maar ook tijdens de droogstand uiergezondheid een belangrijke rol bij het verhogen van de levensduur en levensproductie van de koe. Hierbij moet er aandacht worden besteed aan details, om zodoende optimale resultaten te behalen.

>> Direct naar optiMilk