• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

Rundvee programma; Twee lactaties extra!

Een Nederlandse melkkoe gaat gemiddeld ruim drie lactaties mee en heeft een levensproductie van ongeveer 26.000 kg melk.

Verlenging van de productieve levensduur van melkkoeien van drie naar vijf lactaties levert de volgende voordelen op voor een bedrijf met 100 melkkoeien:

Uitgangspunten:
 Aantal melkkoeien  100
 Gemiddelde melkproductie per jaar  8.600  kg
 Jaarproductie 860.000  kg
 Gemiddeld aantal lactaties 3
 Huidige afkalf leeftijd 25 mnd
 Gemiddelde opfokkosten/vaars € 1.500,-
 Opfokkosten per jaar € 50.940,-
 Gemiddeld saldo (melkprijs-voerkosten) € 0,20

NB: Dit is een voorbeeldberekening! De precieze bedragen hangen af van de omstandigheden op uw bedrijf

Toelichting op het rekenvoorbeeld:

Wanneer het lukt om van drie naar vijf lactaties te gaan betekent dit dat een bedrijf met 100 melkkoeien per jaar 13 vaarskalveren minder hoeft aan te houden. Dit levert een besparing in de opfokkosten op van € 21.000.

Doordat minder jongvee wordt aangehouden kan meer melk geproduceerd worden binnen dezelfde fosfaatreferentie van een bedrijf. Dit is een plus van ongeveer € 32.500 per jaar.

Investeren in de opfok van vaarskalveren zorgt ervoor dat de vaarzen eerder afkalven en meer melk produceren; dit levert € 4.500 op. Dit zogeheten ‘metabolisch programmeren’ houdt in dat we door een optimale voerstrategie in de melkperiode van een kalf de stofwisseling van een vaars zo goed mogelijk instellen op een hoge melkproductie.

De berekening in het rekenvoorbeeld laat zien dat het totale financiële resultaat bij 100 melkkoeien met zo’n € 25.500 tot € 37.000 per jaar kan verbeteren wanneer een melkkoe vijf in plaats van drie lactaties meegaat.

Het bio health Cow programme in hoofdlijnen

Het bio health cow programme helpt uw dieren gezond te houden. Gezondere dieren zijn productiever en leveren meer rendement op. Ook vanuit het oogpunt van duurzaam produceren en dierwelzijn is een gezonde veestapel erg belangrijk!

Vanuit onze praktijkervaring en onderzoek, weten we tot in detail wat ervoor nodig is om dieren gezond te houden en ze optimaal te laten presteren. Door het cow programme krijgt u beter inzicht in de pijn/knelpunten (pijn, ongemak, tegenvallende productieresultaten) op uw bedrijf en de samenhang hier tussen.  Preventief ingrijpen en bijsturen op details wordt daardoor makkelijker. Het tijdig signaleren is hierbij van groot belang. Dit draagt allemaal bij tot een gezondere veestapel.

>> Direct naar Rundvee programma

Kalveropfok: bio calfStart

Met aandacht voor details is veel winst te behalen in het management van het jonge kalf. Een goede start begint met goede biestverstrekking: 6 liter in de eerste 24 uur na de geboorte, waarvan 3 liter in het eerste uur. Het management en de voeding van het kalf in de eerste levensweken bepaalt een groot deel van haar succes als melkkoe: een kalf kan in de vroege jeugd metabolisch worden geprogrammeerd om optimaal melk te produceren vanaf haar eerste lactatie. Elke gram extra groei per dag in de melkperiode bij een kalf levert 4 liter extra melk op in de eerste lactatie! Een goede darmgezondheid van het kalf is essentieel voor een ongestoorde opfok tot een gezonde vaars.

>> Direct naar calfStart

Afkalven op 23 maanden leeftijd: bio juniorGrowth

In de moderne melkveehouderij streven we ernaar om een vaars te laten afkalven op 23 maanden leeftijd. Daarvoor moeten alle aspecten van de opfok op orde zijn en dit vergt meer aandacht voor de details gedurende de gehele opfokperiode.

>> Direct naar juniorGrowth

Probleemloze lactatiestart: bio lactoStart

Eén van de grootste uitdagingen voor een melkveebedrijf is om de transitieperiode bij koeien goed te laten verlopen zodat de lactatiestart probleemloos verloopt. Melkziekte, slepende melkziekte (ketose), uiergezondheid en klauwgezondheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Een melkkoe is net een topsporter en voor een optimale prestatie zijn juist de details essentieel.

>> Direct naar lactoStart

Optimale melkgift: bio optiMilk

Als de lactatiestart eenmaal goed is, willen we ook dat de koe optimaal blijft presteren. Om dit te bereiken moet er tijd en aandacht worden besteed aan vruchtbaarheid, mineralenvoorziening en uiergezondheid.

>> Direct naar optiMilk