• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

Varkensprogramma

De afgelopen jaren wordt de varkenshouderij gekenmerkt door minimale marges en veel maatschappelijke druk. Om toch een goed inkomen te halen ondanks de lage opbrengsten, moeten de technische resultaten op een bedrijf uitstekend zijn. Dit wordt o.a. bereikt wanneer de diergezondheid op een hoog niveau ligt. Diergezondheid van varkens vormt hiermee dus de basis voor een goed bedrijfsresultaat.

Gezondheid en vitaliteit in de varkenshouderij heeft prioriteit!

Diergezondheid van varkens begint al bij de geboorte van de biggen. Niet alleen de worpgrootte maar ook de gezondheid en vitaliteit van de zeug en biggen moet de hoogste prioriteit krijgen. Bij vleesvarkens spelen voeding en vertering een belangrijke rol binnen de diergezondheid. Vaak worden producten als organische zuren ingezet om de vertering te optimaliseren, maar de effectiviteit van dergelijke producten varieert in praktijk nogal. Ook hierbij spelen details een belangrijke rol.

Vruchtbaarheid varkens logisch gevolg van goede conditie

Vruchtbaarheid is binnen de zeugenhouderij van groot belang en heeft een grote invloed op het bedrijfsresultaat. Het in goede conditie houden van de zeug, met de juiste voeding in elke levensfase,  maakt dat een zeug weer op tijd drachtig wordt en gezonde biggen voortbrengt. Ook een optimale vitamine- en mineralenhuishouding is hierbij essentieel en vraagt om oog voor detail.

Optimale prestaties door juiste hygiëne

In de gehele varkenshouderij geldt dat hygiëne niet vergeten mag worden. Het schoonmaken en schoon houden van de stal en inrichting vergen aandacht. Maar ook het drinkwater moet schoon zijn en vrij van iedere vorm van vervuiling om dieren gezond te houden en optimaal te laten presteren.

We denken mee over elk detail, want It’s about details!

Bio Health Varkens

Het bio health varkens programma is ontwikkeld met de insteek om zowel biggen als zeugen op de meest kritische momenten in de productiecyclus te ondersteunen. Tijdig bijsturen is belangrijk om zaken als insemineren en werpen bij zeugen succesvol te laten verlopen. Het verkrijgen van gezonde en vitale biggen begint al bij de geboorte en het werpproces oefent grote invloed uit. Daarnaast is het speenproces een bepalend moment voor de gezondheid van de biggen.

bio FertiSow

Vruchtbaarheid bij zeugen heeft een grote invloed op kengetallen als aantal levend geboren biggen per worp en aantal gespeende biggen, niet onbelangrijk! Het sturen op een zo goed mogelijke vruchtbaarheid is onder andere beïnvloedbaar door voeding. Mineralen spelen een grote rol.

>> Direct naar FertiSow

bio OptiFarrow

Rondom werpen kan de zeug extra ondersteuning gebruiken. Het werpproces kan middels de inzet van de juiste producten geoptimaliseerd worden zodat deze vlot verloopt wat een positief effect kan hebben op de kwaliteit van de biggen.

>> Direct naar OptiFarrow

bio PigletStart

Voeding speelt een grote rol bij pasgeboren biggen. De basis voor een goede start ligt bij een goede kwaliteit biest. Een adequate voorziening van immunoglobulinen is essentieel voor de gezondheid en overlevingskansen van een pasgeboren big.

>> Direct naar PigletStart

bio PigletWean

De eerste dagen na spenen zijn een kritieke periode voor biggen. Na het spenen is de voeropname vaak verlaagd, wat resulteert in een groeireductie, darmschade, en mogelijk diarree. Hèt moment om extra ondersteuning te bieden.

>> Direct naar PigletWean