• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

Varkensprogramma PigletStart

Pasgeboren biggen zijn voor de eerste antistoffen afhankelijk van een goede kwaliteit biest. Ze worden zonder immuniteit geboren en zijn dus onbeschermd. Dit maakt een pasgeboren big vatbaar voor bijvoorbeeld de E. Coli bacterie.

Biestkwaliteit

Een goede start voor pasgeboren biggen begint dus met voldoende biest van voldoende kwaliteit. De zeug geeft via de placenta geen antistoffen (immunoglobulinen) door, met als gevolg dat een big erg kwetsbaar is gedurende de eerste levensdagen. De immuniteit van de big ontwikkelt zich in de eerste weken, maar maternale immuniteit via de biest is de eerste bescherming en dus van levensbelang!

De eerstgeboren biggen krijgen de meeste biest binnen met de hoogste gehalten antistoffen. Deze biggen hebben dus een voordeel ten opzichte van de jongste biggen. Door de grootte van de tomen is er in hogere mate competitie tussen de biggen, vaak ten nadele van de kleinere biggen met een lager geboortegewicht. Er is een verband tussen biggen met een laag geboortegewicht, biestopname en uitval (Devillers et al., 2011).

Diarree

Kraamstaldiarree is een aandoening die helaas nog geregeld voorkomt en voor hoge uitval zorgt. Bijna de helft van de uitval treedt op in de eerste drie dagen na de geboorte (Tuchscherer et al., 2000). Er kunnen meerdere oorzaken zijn die voor uitval zorgen; te lage staltemperaturen, hygiëne of onvoldoende biestverstrekking. Ook kan de biest van een te lage kwaliteit zijn: gelten hebben vaak nog niet tegen alle voorkomende ziektekiemen antistoffen opgebouwd,  waardoor de kwaliteit van de biest lager is dan die van een oudere zeug.

Hygiëne

Een optimale hygiëne van de kraamstal is belangrijk om de biggen goed op te laten starten. Door middel van een optimale reiniging zorg je voor een verlaagde infectiedruk en voorkom je dat bacteriën van de vorige ronde achterblijven en besmettingsgevaar vormen voor de volgende ronde biggen.