Geraadpleegde bronnen; onmisbaar!
Topro Animal Health It's about details

Bronvermelding

Topro Animal Health heeft alle rechthebbenden met betrekking tot (data/foto)materiaal op deze website benoemd. Hieronder een weergave van door ons geraadpleegde bronnen.  Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden middels het contactformulier.

 

bio calfStart bronnen

 

 • Hygiëne

  Antonis A., Bos B., Ferwerda-van Zonneveld R., van der Gaag M., Plomp M., Kalversterfte kan minder als zorgvraag kalf centraal staat – Pleidooi voor een vernieuwde blik op kalveropfok, Wageningen University & Research 2017Gezondheidsdienst voor Dieren (Deventer), Biest: de basis voor een gezonde opfok, http://www.gddiergezondheid.nl/biest Veeteelt (2014) Biest levensbelangrijke basis, Veeteelt oktober 1 2014

  Nurture with provimi, Biestkwaliteit meten met refractometer, http://nurturewithprovimi.com/nl/biestkwaliteit-meten-met-refractometer/

 • Metabolisch programmeren

  Soberon F., Raffrenato E., Everett R.W., van Amburgh M.E. (2012) Preweaning milk replacer intake and effects on long-term productivity of dairy calves, Journal of Dairy Science 95: 783-793

 • Diergezondheid

  Antonis A., Bos B., Ferwerda-van Zonneveld R., van der Gaag M., Plomp M., Kalversterfte kan minder als zorgvraag kalf centraal staat – Pleidooi voor een vernieuwde blik op kalveropfok, Wageningen University & Research 2017

  Kehoe S., Heinrichs J., (2005) Electrolytes for Dairy calves, Department of dairy and animal science, The Pennsylvania State University

  Lührmann, B., Was Kostet eine Kälberkrankheit? Viele Landwirte unterschätzen die Gesamtkosten einer Erkrankung bei Kälbern in Landpost 2009. p. 10-11.

  Rumivar 2017, kalverstudiemiddagen 2017

 

bio juniorGrowth bronnen

 

 

bio lactoStart bronnen

 

 • Transitieperiode

  Friggens N., Andersen J., Larsen T., Aaes O., Dewhurst R., Priming the dairy cow for lactation: a review of dry cow feeding strategies. Animal Research, EDP sciences, 2004, 53 (6). Pp.453-473.

  Schothorst 2011, voeding in de transitieperiode

  Goff J.P. The monitoring, prevention, and treatment of milk fever and subclinical hypocalcemia in dairy cows. The Veterinary Journal 176 (2008) 50-57.

  Veeteelt (2012) Calciumgebrek in beeld

  Melkvee (2016) Neem koeien met melkziekte niet voor lief

  Bethard G., Verbeck R., Smith J.F., (1998) Controlling milk fever and Hypocalcemia in Dairy Cattle: Use of Dietary cation-Anion Difference (DCAD) in formulating dry cow rations. New Mexico State University, Technical article 31.

  Veearts.nl februari 2018. Ketose (slepende melkziekte). http://www.veearts.nl/dierziekten/ketose/

  Friggens N., Andersen J., Larsen T., Aaes O., Dewhurst R., Priming the dairy cow for lactation: a review of dry cow feeding strategies. Animal Research, EDP sciences, 2004, 53 (6). Pp.453-473.

  Schothorst 2011, voeding in de transitieperiode

  Goff J.P. The monitoring, prevention, and treatment of milk fever and subclinical hypocalcemia in dairy cows. The Veterinary Journal 176 (2008) 50-57.

  Veeteelt (2012) Calciumgebrek in beeld

  Melkvee (2016) Neem koeien met melkziekte niet voor lief

  Bethard G., Verbeck R., Smith J.F., (1998) Controlling milk fever and Hypocalcemia in Dairy Cattle: Use of Dietary cation-Anion Difference (DCAD) in formulating dry cow rations. New Mexico State University, Technical article 31.

  Veearts.nl februari 2018. Ketose (slepende melkziekte). http://www.veearts.nl/dierziekten/ketose/

 

bio optiMilk bronnen

 

 • Diergezondheid

  NRC (2001) Nutrient requirements of dairy cattle: Seventh revised edition

  1. L. Siciliano-Jones,* M. T. Socha,†1 D. J. Tomlinson,† and J. M. DeFrain† (2008) Effect of Trace Mineral Source on Lactation Performance, Claw Integrity, and Fertility of Dairy Cattle, Journal of Dairy Science Vol. 91 No. 5

  J.W. Spears, W.P. Weiss (2008) Role of antioxidants and trace elements in health and immunity of transition dairy cows, The Veterinary Journal 70-76

  Veehouder Veearts (2016) Weerstand en vruchtbaarheid 

  GD 2018 https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/mastitis-rund

  GD 2018: https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/management/uiergezondheid /controle/ economie

  Seegers H., Fourichon C., Beaudeau F. (2003) Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds, Vet. Res. 34 475-491 INRA EDP Sciences

  Veearts 2018: http://www.veearts.nl/dierziekten/mastitis/

  Miltenburg J.D.H.M., Hogeveen H., Lam T.G.J.M., Automatisch melken en uiergezondheid deel 2, Praktisch inzicht, tijdschrift voor Diergeneeskunde.

  Palmer M.A., O’Connell N.E., (2015) Digital Dermatitis in dairy cows: A review of Risk Factors and potential sources of Between-animal variation in susceptability. Animals 2015, 5, 512-535

  Veeteelt oktober 2016. Schieten met vitaminen en mineralen http://edepot.wur.nl/393220

  Lammers 2016. Presentation Hoof diseases diagnosis and Prevention, Dr. G Lammers, Intracare

  Veeteelt augustus 2010. Inzicht in kosten klauwproblemen. http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/149086

  Zijlstra J., Boer M., Buiting J., Colombijn-van der Wende K., Andringa E.A. (2013) Routekaart levensduur – Eindrapport van het project verlenging levensduur melkvee, Wageningen UR Livestock Research, rapport 668.