• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

Varkensprogramma FertiSow

Een goede vruchtbaarheid bij zeugen is de basis van een goed bedrijfsresultaat. Dit maakt dat vruchtbaarheid een belangrijk aspect is om doelstellingen te behalen. Er zijn meerdere parameters die inzicht geven in de vruchtbaarheidsstatus. Er kan gekeken worden naar de leeftijd bij eerste inseminatie, het aantal dagen tussen spenen en de eerste inseminatie, het aantal inseminaties per dekking, mummies, aantal levend en doodgeboren biggen. Zo is er heel wat data die geanalyseerd kan worden en waarop gestuurd kan worden. Het Varkensprogramma FertiSow is hiervoor speciaal ontwikkeld.

Vruchtbaarheid bij zeugen

Het is hèt kengetal dat het meest bijdraagt aan het saldo van de zeugenhouder: aantal levend geboren biggen. Om veel levend geboren biggen op de wereld te zetten moet de vruchtbaarheid van de zeug zo optimaal mogelijk zijn. Mineralen spelen hierbij een belangrijke rol.

Veel aandacht gaat hierbij ook uit naar de micromineralen ofwel: sporenelementen (Peters & Mahan 2008). De belangrijkste zijn koper, mangaan, zink, jodium ijzer, kobalt en selenium. Zo is bijvoorbeeld mangaan belangrijk voor de voortplanting en stofwisseling. Een tekort hieraan leidt tot zwakgeboren biggen, onregelmatige oestrus en een verminderde melkproductie. Van zink is bekend dat een tekort hieraan het werpproces verlengd met als gevolg meer doodgeboren biggen en kleine tomen met zwakke biggen. Ook een tekort aan jodium heeft tot gevolg dat het werpproces wordt verlengd met alle gevolgen van dien (Boehringer Ingelheim, 2013).

Het is wetenschappelijk bewezen dat hoog productieve zeugen meer (micro)mineralen verbruiken dan laag productieve zeugen. In de afgelopen 20 jaar is de biggenproductie per zeug per jaar met ruim 30% gestegen (Boehringer Ingelheim, 2013). Dit betekent dat de voorziening in mineralen en sporenelementen ook steeds belangrijker wordt. Organisch gebonden sporenelementen bieden voordelen omdat deze beter worden opgenomen in het lichaam.

Topro Fertility Tabs

Om de vruchtbaarheid bij gelten en zeugen te ondersteunen zijn de Topro Fertility Tabs ontwikkeld. Door het toedienen hiervan wordt het dier in de nodige (organisch gebonden) sporenelementen voorzien. Met name mangaan, zink, jodium en selenium hebben een positieve invloed op de vruchtbaarheid, werpproces en aantal levend geboren biggen. Tevens is van selenium bekend dat het als antioxidant kan fungeren. In praktijkproeven is gebleken dat met de Topro Fertility Tabs het aantal levend geboren biggen met 10% stijgt. Verder wordt het aantal terugkomers verminderd, wordt het geboortegewicht uniformer en de inseminatieperiode verkort (Miavit, 2011).

>> Direct naar Fertility Tabs