Biologische vliegenbeheersing? Een kwestie van plannen

Maak nu alvast een vliegenplan voor 2024 om vliegenoverlast voor te zijn

Het jaar 2024 is nog maar net begonnen, dus het thema ‘’vliegenoverlast’’ zal vast nog niet in u op komen. Juist nu, in de wintermaanden, is het belangrijk dat er alvast een plan-van-aanpak gemaakt wordt voor het komende vliegenseizoen.

We moeten af van het feit dat veehouders pas actie ondernemen tegen vliegenoverlast wanneer deze daadwerkelijk wordt ervaren. Dit is vanaf de maanden april/mei tot en met september/oktober. In de moderne, professionele veehouderij mag er geen sprake zijn van vliegenoverlast. Het welzijn van de dieren, productiviteit en gezondheid staan op het spel.

Het vliegenseizoen begint al vanaf april en heeft de piek in de zomermaanden, met uitloop naar het najaar. De vermenigvuldiging van de plaagvliegenpopulatie wordt geactiveerd als de temperatuur boven de 12 graden is.

Biologische vliegenbeheersing houdt in dat natuurlijke vijanden worden gebruikt om de plaagvliegpopulatie te onderdrukken. Biologische vliegenbeheersing is niet iets nieuws, maar het wordt in de rundveehouderijsector nog nauwelijks toegepast. Waarom eigenlijk niet? Rundveestallen kunnen complexer zijn in vergelijking met varkensstallen, waar biologische vliegenbeheersing meer ingeburgerd is. Technieken zijn door de jaren heen verder ontwikkeld, en er is meer kennis opgedaan om biologische vliegenbeheersing mogelijk te maken in open stallen.

De 4 stadia van de plaagvlieg

Om te begrijpen wat de roofvliegen en sluipwespen doen, is het handig om te weten wat de levenscyclus is van de plaagvlieg. Zoals wellicht bekend, bestaat het uit vier stadia: volwassen vlieg, eitje, made en pop. In tegenstelling tot chemische middelen, kunnen deze verschillende stadia allemaal worden aangepakt met biologische middelen.

Verschillende stadia van de vlieg met de bijbehorende (biologische) oplossingen. Volwassen vlieg: Fly Catcher – Pop: Sluipwespen – Maden: Roofvliegen – Eitjes: Roofmijten. De roofmijt zetten we pas in, als overlast (te) groot is.

A.S roofvliegen gaan de competitie aan

Roofvliegen zijn geschikt om vliegenoverlast bij dieren op roostervloeren te voorkomen. Roofvliegen leggen de eitjes op dezelfde plek als de plaagvlieg, onder de roosters. De maden van de roofvlieg gaan de competitie aan met de maden van de plaagvlieg en elimineren de plaagvliegmaden. Hierdoor verpoppen er minder maden wat zorgt voor minder plaagvliegen. Roofvliegen bevinden zich voornamelijk onder de roosters en laten het vee met rust.

De roofvliegen worden uitgezet door het doosje met poppen boven de roosters te hangen. Het is belangrijk dat dieren niet bij het doosje kunnen komen en dat het niet opgehangen wordt in de tocht.

A.S sluipwespen boren een weg door de pop

Sluipwespen zijn geschikt voor veehouderijbedrijven met strohokken. Denk hierbij aan de afkalfstal, maar ook groepshokken voor kalveren, droge koeien en geiten. De sluipwespen zijn erg klein: de grootte van de sluipwespen is vergelijkbaar met de grootte van een fruitvliegje. Volwassen sluipwespen leggen hun eitjes in de pop van de plaagvlieg, waardoor de sluipwespmaden zich voeden met de inhoud van de plaagvliegpop.

De sluipwespen worden uitgezet aan de randen van het strohok. Het strohok hoeft niet leeg te zijn en dieren kunnen in het hok blijven. Het is van belang dat het strohok niet te vaak uitgemest wordt om de populatie van sluipwespen te behouden. Eenlinghokken van kalveren zijn hierdoor niet geschikt voor de sluipwesp.

Aanpak-op-maat

Of er nou gekozen wordt voor chemische middelen, biologische beheersing, of een combinatie van beide, het is belangrijk om nu al een plan van aanpak te maken voor het aankomende seizoen. Vliegenbeheersing begint namelijk al in april! Kortom, wilt u een aanpak-op-maat voor uw bedrijf? Neem dan vóór april contact op met uw vakhandel om dit te bespreken.

Wilt u af van chemische bestrijdingsmiddelen?

Voor het komende seizoen willen we twee melkveebedrijven volgen, waarmee op biologische manier vliegenbeheersing wordt toegepast. Als basis zal onderstaand schema worden gehanteerd. Het bedrijf moet tussen de 75 en 125 melkkoeien hebben, inclusief eigen jongvee opfok. Bent u geïnteresseerd en voldoet uw bedrijf aan bovenstaande voorwaarden? Meldt u aan via info@farmula.eu, onder vermelding van: ‘Biologische vliegenbeheersing’. Het plan van aanpak bieden wij aan tegen een sterk gereduceerd tarief. De behaalde resultaten zullen worden gepresenteerd in het najaar van 2024.

Basisschema biologische vliegenbeheersing open stallen. Als biologische vliegenbeheersing toegepast gaat worden, ontvangt u elke 4-6 weken een pakket met de poppen van de roofvliegen en/of sluipwespen. Dit pakket komt rechtstreeks van de kweker. Het is belangrijk dat als het pakket aankomt bij het veehouderijbedrijf, de poppen gelijk uitgezet worden op de mogelijke probleemgebieden.