Metabolisch programmeren van kalveren

Met metabolisch programmeren van kalveren bereik je een hogere melkproductie  van een kalf. Een optimale voerstrategie in de melkperiode beïnvloedt het metabolisme van een kalf namelijk positief.

Wat is metabolisch programmeren?

Uit Amerikaans wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het voeren van veel melk tot aan spenen resulteert in een hogere melkproductie gedurende de eerste lactatie. Door het hoge voerschema in de melkperiode worden de kalveren als het ware metabolisch geprogrammeerd, of ingesteld, om later meer melk te kunnen produceren.

In het verleden werd er wat betreft voeding vooral gefocust op uitval, vroeg spenen en hoge ruwvoeropname voor een optimale pensontwikkeling. Uit onderzoek is echter gebleken dat het voeren van onbeperkt melk tot aan spenen (ad libitum) resulteert in een hogere melkproductie gedurende de eerste lactatie1. Verschillende studies tonen aan dat kalveren ad libitum gevoerd vanaf geboorte tot dag 56, 450 tot 1.300 kg meer melk produceren in de eerste lactatie vergeleken met de controlegroep waar de melk gelimiteerd was 1,2,3. Door het hoge voerschema in de melkperiode worden de kalveren als het ware metabolisch geprogrammeerd (de genetische expressie wordt beter benut), wat betekent dat de voeding in de eerste acht weken bepalend is voor de latere prestaties als melkkoe. Daarom is het ontzettend belangrijk om de kalveren gezond te houden, om gemiddeld een daggroei van 850g in de melkperiode te behalen en duurzame melkkoeien op te fokken.

Resultaten metabolisch programmeren

  • Betere kwaliteit van het uierweefsel
  • Positieve invloed op de ontwikkeling van andere organen
  • Verbeterde vruchtbaarheid
  • Een hogere melkproductie
  • Duurzame en robuuste koeien die langer meegaan

Kort samengevat houdt het metabolisch programmeren dus in dat we door een optimale voerstrategie in de melkperiode van een kalf, de stofwisseling van een vaars zo goed mogelijk instellen op een hoge melkproductie. Het hard voeren en gezond houden van kalveren in de melkperiode zou één van de hoofddoelen moeten zijn in de kalveropfok om zo een hogere levensproductie te bereiken.