Betere kalveren door optimale voeding in droogstand

Er is steeds meer bekend over de relatie tussen de voeding in de droogstand van de moederkoe en de gezondheid van het kalf.

Een tekort aan sporenelementen in het droogstandsrantsoen heeft direct gevolgen voor de ‘startweerstand’ van het kalf. De biestkwaliteit en -kwantiteit kunnen hierdoor tegenvallen. Ook al wordt voldoende en snel biest verstrekt na de geboorte, toch blijven deze kalveren gevoeliger voor diarree en luchtwegaandoeningen (bron: GD).

De rol van vitamine E is erg belangrijk. Het helpt het lichaam  beschermen tegen ‘oxidatieve stress’. Dit kan ontstaan wanneer schadelijke stoffen (vrije radicalen), die vrijkomen bij stofwisselingsprocessen of infecties, onvoldoende worden opgeruimd of geneutraliseerd. Een vitamine E-tekort wordt vaak in verband gebracht  met een verminderde weerstand.

Opvallend is dat rondom het afkalven het vitamine E-gehalte in het bloed van de koe sterk daalt. Dit komt enerzijds door een lagere voeropname en anderzijds, omdat er veel vitamine E richting de biestmelk gaat. Vitamine E is erg belangrijk voor het pasgeboren kalf.

Voor een goede voorziening van sporenelementen en vitamines aan drachtige koeien in de droogstand is het van belang dat de voeropname op peil blijft. Een goede aanvulling is het gebruik van een droogstandsbolus in deze periode, om zo het kalf een goede ‘startweerstand’ te geven en de melkkoe te ondersteunen.

Topro Dry bolus ondersteunt en helpt!

Topro Dry bolus is een mineraal dieetvoeder in de vorm van een bolus speciaal afgestemd voor de droogstandsperiode. De bolus biedt een langdurige afgifte (60 dagen) van sporenelementen en vitamines aan vee.

Topro Dry bolus; Goede vitaminen en mineralen

De Topro Dry bolus voorziet het dier 60 dagen lang van jodium, kobalt, koper, mangaan, zink, selenium, en de vitamines A, D3 en E. Dit ondersteunt een optimale voorbereiding op het afkalven, start van de lactatie en een optimale vruchtbaarheid.

Dosering Topro Dry bolus

  • Melkvee: bij droogzetten 1 Dry bolus toedienen
  • Zoogkoeien: 2 maanden voor afkalven 1 Dry bolus toedienen
  • Niet toedienen aan jongvee beneden de 400 kg

>> Direct naar Topro Dry bolus