• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

optiMilk – Vruchtbaarheid

Een goede vruchtbaarheid is de basis voor een gezonde en duurzame veestapel. Tegelijkertijd is het een complex onderwerp, dat afhankelijk is van vele factoren zoals ras, huisvesting, productieniveau, stressniveau, seizoen etc. En niet te vergeten, ook de veehouder speelt hierin een grote rol. Belangrijk hierbij is het signaleren van de tochtigheid, en daar aan gerelateerd het tijdstip van insemineren. Wanneer hier te weinig tijd en aandacht aan wordt besteed zal de tussenkalftijd oplopen, zullen er meer probleemkoeien ontstaan en de kosten voor inseminatie oplopen.

Vruchtbaarheid en voeding

Uiteraard speelt voeding hierin een belangrijke rol. Met name rondom insemineren (begin lactatie) hebben veel koeien last van een energietekort. Dit heeft weer een negatieve invloed op de fertiliteit; koeien laten de tochtigheid minder goed zien, zijn trager en ook de kwaliteit van de eicellen staat onder druk (Veehouder en Veearts, 2016). Het belang van een goede energievoorziening is dus groot. Binnen de voeding spelen ook spoorelementen een belangrijke rol (Siciliano-Jones et al 2008). Zo wordt uitgebreid beschreven dat een tekort aan spoorelementen – waaronder jodium, koper en selenium – een direct of indirect negatieve invloed heeft op de vruchtbaarheid (NRC 2001). Dit geldt ook voor enkele vitamines, met name door hun rol als antioxidant (Spears 2008).