• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

optiMilk – Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit verdient aandacht

Drinkwaterkwaliteit is van ontzettend groot belang voor een goed functionerende melkkoe. Haar dagelijks rantsoen bestaat voor meer dan de helft uit water en voor de productie van 1 liter melk is behoorlijk méér dan 1 liter water nodig. Kwalitatief goed en vers drinkwater is een vereiste voor een goede melkproductie en gezondheid van de koe.

Waterbeheer

Het belangrijkste bestanddeel van melk is water! Waterkwaliteit (en watervoorziening) kan dan ook een groot effect uitoefenen op een goede voeropname en melkgift.

Wat is goed water?

Met het inzetten van leidingwater ben je verzekerd van een hoge kwaliteit drinkwater. Echter, vaak wordt er ook gebruik gemaakt van bronwater. Bronwater kan goed bruikbaar zijn maar kan sterk verschillen in mate van kwaliteit. Vervuild water heeft zelfs op een gezonde koe een negatief effect. Het afweersysteem wordt namelijk in werking gesteld en dit kost energie dat niet meer benut wordt voor de melkgift. Het is daarom voor hoog productieve dieren waardevol om te voorzien van drinkwater van goede kwaliteit.

Drinkbakcheck

Een verminderde waterkwaliteit kan veroorzaakt worden door een slechte waterbron (mits er gebruik gemaakt wordt van bronwater), een laag dunne biofilm in de waterleidingen, of vuil in de drinkbakken. Allereerst geldt meten = weten! Als u zeker wilt zijn van een goede waterkwaliteit meet dan de kwaliteit van uw bronwater en zeker de kwaliteit van het water dat uit de drinkbakken komt. Water van voldoende kwaliteit bij het instroompunt, kan op de drinkplaats namelijk toch van slechte kwaliteit zijn door de weg die het aflegt door het leidingsysteem. Een watermonster kan onderzocht worden via de Drinkbakcheck (GD).

Snelle checkpunten

  • Slijmlaag in waterbakken is een indicatie voor verontreiniging van de leidingen
  • Smakelijkheid: water moet geur- en smaakloos zijn voor een goede opname door koeien
  • Niet onbelangrijk: de kwaliteit van de waterbron

Reinigen waterleiding

Heeft u een reinigingsverzoek? Vervuiling kan leiden tot o.a. gezondheidsproblemen bij de koeien en een lage waterdruk. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Topro dealer of maak gebruik van ons contactformulier voor de mogelijkheden.