• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

lactoStart – Droogstand

De droogstandsperiode duurt ongeveer zes tot acht weken. De droogstand kan worden opgedeeld in twee perioden, de zogenaamde Far-off periode en de Close-up periode. De Far-off periode begint vanaf droogzetten tot drie weken voor afkalven en heeft als functie het herstel van het uierweefsel en genezing van eventuele uierinfecties. De Close-up periode begint drie weken voor afkalven tot aan het afkalven zelf en is gericht op de voorbereiding op de volgende lactatie. Het grote bovenliggende doel tijdens de droogstand is om de volgende lactatie soepel te laten verlopen.

Bovenstaande afbeelding: Overzicht lactatiecyclus melkvee