Varkens

De afgelopen jaren wordt de varkenshouderij gekenmerkt door minimale marges en veel maatschappelijke druk. Om toch een goed inkomen te halen ondanks de lage opbrengsten, moeten de technische resultaten op een bedrijf uitstekend zijn. Dit wordt o.a. bereikt wanneer de diergezondheid op een hoog niveau ligt. Diergezondheid van varkens vormt hiermee dus de basis voor een goed bedrijfsresultaat.

Gezondheid en vitaliteit in de varkenshouderij heeft prioriteit!

Diergezondheid van varkens begint al bij de geboorte van de biggen. Niet alleen de worpgrootte maar ook de gezondheid en vitaliteit van de zeug en biggen moet de hoogste prioriteit krijgen. Bij vleesvarkens spelen voeding en vertering een belangrijke rol binnen de diergezondheid. Vaak worden producten als organische zuren ingezet om de vertering te optimaliseren, maar de effectiviteit van dergelijke producten varieert in praktijk nogal. Ook hierbij spelen details een belangrijke rol.

Vruchtbaarheid varkens logisch gevolg van goede conditie

Vruchtbaarheid is binnen de zeugenhouderij van groot belang en heeft een grote invloed op het bedrijfsresultaat. Het in goede conditie houden van de zeug, met de juiste voeding in elke levensfase,  maakt dat een zeug weer op tijd drachtig wordt en goede biggen voortbrengt. Ook een optimale vitamine- en mineralenhuishouding is hierbij essentieel en vraagt om oog voor detail.

Optimale prestaties door juiste hygiëne

In de gehele varkenshouderij geldt dat hygiëne niet vergeten mag worden. Het schoonmaken en schoon houden van de stal en inrichting vergen aandacht. Maar ook het drinkwater moet schoon zijn en vrij van iedere vorm van vervuiling om dieren gezond te houden en optimaal te laten presteren.

We denken mee over elk detail, want It’s about details!

8 februari 2024

Biologische vliegenbeheersing? Een kwestie van plannen

Plan nu al vooruit tegen vliegenoverlast in de zomermaanden. Wilt u af van chemische bestrijdingsmiddelen? Biologische vliegenbeheersing met roofvliegen en sluipwespen is een effectieve en duurzame oplossing.