Whitepaper Udder bolus

De Topro Udder bolus dient ter ondersteuning van de uiergezondheid en de algehele gezondheidstoestand en heeft een afgifteduur van ca. 21 dagen. Maar is dit daadwerkelijk zo? In samenwerking met Van Hall Larenstein (University of Applied Sciences) is er onderzoek gedaan naar de melkgift en geleidbaarheid van melkkoeien. Bekijk de uitkomsten in de downloadbare Whitepaper!

>> DOWNLOAD