Voorkom tekorten aan essentiële sporenelementen in het weideseizoen!

Modern grasland heeft gemiddeld een tekort aan essentiële sporenelementen, zoals koper, selenium en kobalt. Verder is ook de opname van sporenelementen afhankelijk van grondsoort. Zo worden koper en selenium op veen- en zandgrond moeilijker opgenomen door de aanwezigheid van hogere gehalten zwavel en ijzer. Om geen risico te lopen met de gezondheid en groei van uw dieren tijdens het weideseizoen is het verstandig om sporenelementen aan te vullen.

De behoeften aan de belangrijkste mineralen voor jongvee staan vermeld in tabel 1. Deze behoeften zijn afhankelijk van groeisnelheid en het lichaamsgewicht.

Bron: Tabellenboek Veevoeding Herkauwers 2016
Bron: Tabellenboek Veevoeding Herkauwers 2016

Tabel 1: Gemiddelde behoeftenormen voor spoorelementen van jongvee (mg/dier/dag)

Uit analyses van de GD blijkt dat er tijdens de zomerperiode – als koeien vaak buiten lopen – een daling van de sporenelementenniveaus in het bloed plaatsvindt (zie figuur 1). Dieren die in de wei lopen nemen minder stalrantsoen op en krijgen daardoor minder sporenelementen binnen.

Figuur 1: Relatieve gehalten sporenelementen in tankmelk per maand; gemiddelde = 1 (Bron: GD)

Figuur 1: Relatieve gehalten sporenelementen in tankmelk per maand; gemiddelde = 1 (Bron: GD)

Het inzetten van een bolus heeft meerdere voordelen. Een bolus maakt het mogelijk om dieren individueel te behandelen. Daarnaast bent u ook zeker van de opname en niet afhankelijk van wel of geen opname uit een emmer, of van de eetlust. Een goede mineralenhuishouding zal er niet alleen voor zorgen dat uw jongvee en weidevee zich fit voelt, maar heeft ook een positieve invloed op de vruchtbaarheid van het dier en op bijvoorbeeld het ongeboren kalf. Over het algemeen kunnen we stellen dat de gezondheidsstatus verbeterd als de mineralenhuishouding op orde is!

Een mineralenbolus is praktisch en effectief voor jongvee en weidevee. Een bolus toedienen voordat uw dieren de wei ingaan is vaak voldoende om de behoefte aan alle essentiële sporenelementen af te dekken. Uit proeven blijkt dat jongvee – na toediening van een bolus – zes maanden later goede mineralenwaarden in het bloed heeft. Jongvee dat geen bolus had gehad, vertoonde lagere gehalten.