Relatie tussen transitieziekten en vitamines en mineralen in de droogstand

Veel transitieziekten bij melkvee komen voor bij de start van de nieuwe lactatie; mineralen en vitamines spelen hierbij een belangrijke rol. Aan het einde van de lactatie wordt de krachtvoergift  afgebouwd, waardoor ook de aanvoer van mineralen en vitamines minder wordt.

Door de snel groeiende foetus neemt de vraag aan bouwstoffen juist toe. Een koe gaat daardoor vaak met minder (te weinig) vitamines en mineralen de droogstand in. Een goed droogstandsrantsoen is van belang. Algemeen bekend is dat in de droogstand een laag calcium niveau gewenst is en voldoende magnesium; maar hoe zit met andere vitamines en mineralen?

Vitamines en mineralen van groot belang!

Het aanvullen van het droogstandsrantsoen met specifieke sporenelementen en vitamines zal een afname laten zien van transitieziekten zoals beschreven in tabel 1. Ook de Gezondheidsdienst voor Dieren meldt dat tekorten aan sporenelementen en vitaminen zoals selenium, koper en vitamine E problemen geven. Tekorten aan selenium en  vitamine E kunnen meerdere problemen rondom afkalven veroorzaken zoals het aan de nageboorte blijven staan en mastitis meteen na afkalven. Onvoldoende bouwstoffen kunnen mogelijk ook een rol spelen bij de geboorte van slap-of doodgeboren kalveren.