Kalveropfok begint al in de baarmoeder

Steeds meer komen we te weten over de invloed van voeding en omgeving van de drachtige koe, op het ongeboren kalf in de baarmoeder.

Een sterke negatieve energiebalans van de moederkoe of andere stressoren zoals hittestress beïnvloeden de ontwikkeling van de placenta en daarmee ook de groei, de insulinegevoeligheid en het geboortegewicht van het kalf. Ook ander onderzoek 1 laat zien dat hittestress tijdens de dracht effect heeft op het geboortegewicht van het kalf. Kalfjes van koeien die hittestress hadden tijdens de dracht waren tot 5 kg lichter dan kalveren van koeien zonder hittestress.

De praktijk laat zien dat spoorelementen en vitamines positieve effecten hebben op invloeden van het moederdier op het ongeboren kalf. Bolussen zijn bij uitstek geschikt om sporenelementen en vitamines geleidelijk toe te dienen.

Een onderzoek aan de Universiteit van Gent 2 laat zien dat de voeding van het moederdier belangrijk is voor de latere melkproductie van de nakomelingen. Bij een slecht uitgebalanceerd dieet van de moeder zullen de kalfjes eveneens een laag geboortegewicht vertonen, maar ook de latere vruchtbaarheid en reproductie kunnen aangetast worden door het minderwaardige dieet.

 

Figuur 1: Invloeden van moederdier op het ongeboren kalf