Hittestress in combinatie met Vruchtbaarheid

Als het erg warm is, kan dit nadelig uitpakken voor de vruchtbaarheid van koeien.

Koeien laten de tocht minder goed zien, krijgen een abortus (dracht langer dan 42 dagen) of de dracht breekt op (dracht korter dan 42 dagen) (Veehouder Veearts, 2016). Ook het geboortegewicht van een ongeboren kalf welke hittestress heeft ervaren in de baarmoeder is veelal lichter dan het ongeboren kalf dat geen hittestress heeft ervaren in de baarmoeder. Zo is er een verschil van 6 kilogrammen bij de geboorte, wat vergroot tot een verschil van 13 kilogrammen tot moment van spenen, in het voordeel van het kalf dat geen hittestress heeft ervaren in de baarmoeder (Ward Arts, Agrifirm Feed, 2013).

Hittestress kan tot lang na een hittestress periode na-ebben. Tijdens en vlak na een warme periode, hebben koeien onvoldoende trek in voer. Glucogene energie heeft invloed op de ontwikkeling van eicellen en het in stand houden van de dracht (Boerderij, 2019). Wanneer onvoldoende glucogene energie opgenomen wordt, heeft dit nadelige effecten op de eicelkwaliteit. Dit uit zich in een slechtere vruchtbaarheid, welke in dezelfde lijn staat. Ook ontstaan bij koeien meer cystes en ongesprongen eitjes (deze eitjes springen niet omdat er onvoldoende luteïniserend hormoon vrij komt (De Nieuwe Hanze, 2021)). Wanneer een koe wel drachtig is of raakt in de warme periode, lijkt het alsof de kalveren die geboren worden minder fit zijn, waardoor ze meer vatbaar zijn voor diarree wat als gevolg heeft dat de kalveren slechter groeien (Hulst, 2020).

Niet alleen bij de koe zijn er factoren die de vruchtbaarheid beïnvloeden. Ook de stier heeft last van de hitte, de stier produceert namelijk in (én na een hittestress periode) slechtere spermacellen. Hierdoor daalt het bevruchtingspercentage bij de koe (Boerenbond, 2018).

Topro Fertility bolus

De Topro Fertility bolus is een aanvullend dieetvoeder in de vorm van een bolus voor rundvee ter ondersteuning van de voorbereiding op tochtigheid en reproductie. Gedurende een periode van 8 dagen geeft de bolus een constante afgifte van sporenelementen, vitamines en plantenextracten.

>> Direct naar Topro Fertility bolus