Stappenplan voor minder luchtweginfecties

Een goed 5-stappenplan om luchtweginfecties te verminderen is van groot belang! Naast diarree is longontsteking de tweede grootste oorzaak van kalversterfte. Kalveren die het wel overleven geven al gauw een extra kostenpost van € 150 per kalf. Hierin zijn de behandelkosten, het later insemineren en de lagere melkproductie als vaars meegenomen. Longontsteking bij kalveren kent veel veroorzakers. Vaak is er ook sprake van een secundaire infectie: virussen zijn vaak de “gate-way” voor een bacteriële infectie. Een curatieve behandeling met antibiotica is vaak onvermijdelijk, met gevolgen voor de dier-dagdosering. Preventief is het mogelijk om de kalveren te vaccineren tegen een aantal veroorzakers van longaandoeningen.

Hoe kunnen we de kans op luchtweginfecties verkleinen?

Een preventieprogramma om het aantal luchtweginfecties in de melkperiode te verminderen moet  gericht zijn op het verhogen van de weerstand in combinatie met het verlagen van de infectiedruk.

Een goed 5-stappenplan om luchtweginfecties te verminderen:

 

Embryogenese

 • Geef de drachtige koe voldoende vitamines en sporenelementen
 • Vaccineer de moeder om specifieke antistoffen aan te maken voor een betere biestmelk
 • Neonataal kan het kalf ook gevaccineerd worden

Colostrum management & voeding

 • 15% (in L) van lichaamsgewicht van het kalf de 1e dag
 • 3 à 4 L binnen 1 uur na de geboorte. Brix-waarde biest >22
 • Let op hygiëne: het kiemgetal van de biestmelk moet <100.000 zijn
 • Het kalf metabolisch programmeren (850 gram daggroei) met goede melkvervanger, ruwvoer en krachtvoer

Huisvesting & ventilatie

De omstandigheden verschillen veel van bedrijf tot bedrijf. Algemeen geldt:

 • Jongvee-opfok apart van de melkkoeien i.v.m. ziekte-overdracht
 • Leeftijdsverschil binnen de groep kalveren )<= 8 weken)
 • Voorkom overbezetting in de stal
 • Zorg dat elk dier voldoende ruimte heeft aan het voerhek

Hygiëne-maatregelen

 • All-in all-out met leegstand om de keten te doorbreken
 • Gebruik de juiste reinigings- en desinfectiemiddelen
 • Geen reiniging met hogedrukspuit als er dieren in de omgeving zijn
 • De kleine druppeltjes zijn een perfect transportmiddel voor bacteriën en virussen

Verminderen van Stress

Voorkom stress bij kalveren:

 • Stressvolle situaties resulteren in een lagere weerstand
 • Overweeg een speenprogramma en vermijd zoveel mogelijk plotselinge veranderingen in het rantsoen
 • Vermijd gelijktijdig uitvoeren van stressvolle activiteiten, dus bijvoorbeeld geen kalveren onthoornen op de dag van spenen