Stappenplan voor minder kalverdiarree

Eén diarree-uitbraak bij een opfokvaarskalf kost minimaal € 150,- per kalf. Een goed 5-stappenplan voor minder diarree is van groot belang.

Tijdens de kalveropfok is het belangrijk om de ziektedruk op het bedrijf zo laag mogelijk te houden. Diarree is een veelvoorkomende aandoening bij jonge kalveren. Uit onderzoek is gebleken dat dat 53% van alle kalversterfte in de melkperiode veroorzaakt wordt door diarree. Verder heeft een kalf met diarree 17 keer meer kans op luchtwegproblemen1. Bovendien is de kans op een gedwongen afvoer van de melkkoe in de eerste lactatie 2,5 keer zo groot1. Dit heeft voor de melkveehouder aanzienlijke financiële gevolgen. Uit onderzoek blijkt ook dat een uitbraak van diarree tussen de € 75 en € 145 kost2.

Uit onderzoek blijkt dat één diarree-uitbraak bij een  leidt tot één week geen groei. De geschatte toekomstige opbrengstderving is nog eens € 75,- per kalf. Dus een diarree-uitbraak bij een vaarskalf kost minimaal € 150,- per kalf.

Een goed 5-stappenplan voor minder diarree:

 

Embryogenese

 • Geef de drachtige koe voldoende vitamines en sporenelementen
 • Vaccineer de moeder om specifieke antistoffen aan te maken voor een betere biestmelk
 • Neonataal kan het kalf ook gevaccineerd worden

Colostrum management & voeding

 • 15% (in L) van lichaamsgewicht van het kalf de 1e dag
 • 3 à 4 L binnen 1 uur na de geboorte. Brix-waarde biest >22
 • Let op hygiëne: het kiemgetal van de biestmelk moet <100.000 zijn
 • Het kalf metabolisch programmeren (850 gram daggroei) met goede melkvervanger, ruwvoer en krachtvoer

Huisvesting & ventilatie

De omstandigheden verschillen veel van bedrijf tot bedrijf. Algemeen geldt:

 • Jongvee-opfok apart van de melkkoeien i.v.m. ziekte-overdracht
 • Leeftijdsverschil binnen de groep kalveren (<= 8 weken)
 • Voorkom overbezetting in de stal
 • Zorg dat elk dier voldoende ruimte heeft aan het voerhek

Hygiëne-maatregelen

 • All-in all-out met leegstand om de keten te doorbreken
 • Gebruik de juiste reinigings- en desinfectiemiddelen
 • Geen reiniging met hogedrukspuit als er dieren in de omgeving zijn
 • De kleine druppeltjes zijn een perfect transportmiddel voor bacteriën en virussen

Verminderen van Stress

Voorkom stress bij kalveren:

 • Stressvolle situaties resulteren in een lagere weerstand
 • Overweeg een speenprogramma en vermijd zoveel mogelijk plotselinge veranderingen in het rantsoen
 • Vermijd gelijktijdig uitvoeren van stressvolle activiteiten, dus bijvoorbeeld geen kalveren onthoornen op de dag van spenen