Probleemkoeien na het afkalven? Controleer de mineralen in de droogstand!

Veel problemen bij melkvee komen voor bij de start van de nieuwe lactatie. De verse koeien komen niet goed aan het vreten, krijgen problemen met de klauwen of liggen zelfs aan de grond. Deze problemen kunnen komen door een te lage voeropname, een niet goede calciumhuishouding, maar ook door een verlaagd immuunsysteem. Dit laatste kan komen door een tekort aan bepaalde mineralen en vitamines, met name in de droogstand.

De droogstand is bedoeld om de koe te laten herstellen van de vorige lactatie en zich voor te bereiden op de nieuwe lactatie. In deze periode staat niet alleen de koe, maar ook de ontwikkeling van het ongeboren kalf centraal. Zo groeit het kalf ruim de helft van het geboortegewicht in de droogstand. Dit vraagt veel van de koe, dit terwijl de koe zelf ook in een ‘herstelfase’ zit; de vraag naar belangrijke bouwstoffen neemt drastisch toe.

Deze tekorten worden vaak niet voldoende aangevuld, aangezien de krachtvoergift minimaal is of er worden geen mineralen bijgevoerd of worden niet volledig opgenomen. Deze tekorten kunnen leiden tot transitieziekten voor de moederkoe en tot de geboorte van slap- of doodgeboren kalveren.

Vitamines en mineralen van groot belang

Een goed droogstandsrantsoen is de basis voor een goede transitieperiode. Algemeen bekend is dat in de droogstand een laag calcium niveau gewenst is en voldoende magnesium. Maar hoe zit met andere vitamines en mineralen?

Mineralen en vitamines spelen een belangrijke rol bij het immuunsysteem. De tekorten bij droogstaande koeien worden vaak gezien bij selenium- en vitamine E gehaltes. Vitamine E en selenium zijn belangrijke antioxidanten en versterken elkaar. Zo is aangetoond dat het geven van vitamine E en selenium in de droogstand zorgt voor:

  • Minder klinische mastitis afkomstig uit de droogstand
  • Verkorte duur van uierontsteking
  • Minder gevallen van koeien die aan de nageboorte blijven staan

Daarnaast zijn koper en zink belangrijk in de droogstand. Deze werken ook antioxiderend en spelen een belangrijke rol bij de celdeling en de immuniteit van de koe en het kalf. Vitamine A en β-caroteen zijn ook belangrijk voor de immuniteit, zo zorgen deze elementen voor een verminderd risico op aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking en uierontsteking.

In het onderstaande schema zijn de aandoeningen met de bijbehorende mineralen- en vitaminetekorten nog op een rijtje gezet.

De Topro Dry mineral bolus bevat de elementen die een droogstaande koe nodig heeft. Door bolussen is de opname van deze elementen 100% en krijgt de koe 60 dagen lang deze essentiële mineralen en vitamines. Dit zorgt voor een verminderd risico op transitieziekten.

Bekijk daarnaast ook de resultaten van het praktijkonderzoek hier. De Dry bolus zorgde onder andere voor een verhoogde vreet- en herkauwactiviteit in de droogstand en in de eerste weken na afkalven. De koeien met een Dry bolus produceerden meer melk van de eerste week tot en met 8 weken in lactatie.