• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

optiSheep – Bolussen

Mineralenverstrekking is voornamelijk van belang in de ondersteuning van de vruchtbaarheid van de ooi. De behoefte naar voldoende mineralen is rondom het einde van de dracht en het begin van de zoogperiode groot. Vaak is de voorziening van mineralen vanuit het basisrantsoen onvoldoende, zeker wanneer zandgrond of veengrond wordt begraasd. Zandgronden bevatten bijvoorbeeld minder koper en minder kobalt (nodig voor vit B12, dat weer nodig is om glucose om te kunnen zetten). Veengrond bevat meer ijzer en zwavel die een antagonistische werking hebben op selenium.

Het grote voordeel van een bolus ten opzichte van een mineralen emmer is de controleerbaarheid van het toedienen. Bij het gebruik van een mineralen emmer zullen sommige ooien meer opnemen dan anderen, soms zelfs te veel! En andere dieren nemen weer te weinig of niets op.  Met een bolus kunnen de dieren gericht worden behandeld en is mineralenverstrekking gelijkmatig en in de goede hoeveelheid. Het preventief toedienen van een bolus houdt de opname van mineralen en spoorelementen op peil, waarmee gebrekziekten kunnen worden vermeden.

Voorkom overschot aan mineralen

Hetgeen niet onderschat mag worden is een overschot aan mineralen, hierdoor kan er bijvoorbeeld kopervergifting ontstaan. Het ene schapenras gaat anders om met koper dan het andere. Zo zijn Texelaars bijvoorbeeld gevoeliger voor koper en benutten koper uit voer beter dan andere rassen. Om deze reden hebben we een bolus lijn mét, en een bolus lijn zonder koper.

Na het toedienen met een bolusschieter, bevindt de bolus zich in de netmaag van het dier. De Topro Opti Trace Sheep bolus komt in twee varianten: 120 dagen of 180 dagen lang dagelijkse afgifte richting de pens. De 120 dagen variant is een stuk kleiner en hierdoor ook uiterst geschikt voor lammeren vanaf 25 kg.

Ons advies is om ten minste vier weken vóór het dekseizoen de Topro Opti Trace Sheep bolus toe te passen. Op deze manier ondersteun je de ooi al met de juiste mineralen tijdens het proces van eicelvorming en vergroot je de kans op meer én vitalere lammeren in het voorjaar!

Onderzoek toont aan dat selenium een verhogend effect heeft op de vruchtbaarheid van de ooi en dat het zorgt voor zwaardere lammeren op 28 dagen leeftijd (Gabryszuk & Klewiec, 2002). Naast selenium bevat de Topro Opti Trace Sheep bolus een aantal andere mineralen en spoorelementen.

De werkzame stoffen in een bolus zijn op te delen in mineralen (zoals natrium, magnesium en calcium) en spoorelementen (zoals kobalt, selenium en zink). Om het metabolisme van een schaap goed te laten functioneren zijn deze stoffen van groot belang. Tekorten kunnen leiden tot een vermindering in groei, immuun problemen en een lagere vruchtbaarheid.

Tabel 1: Functies mineralen en spoorelementen in de Topro Opti Trace Sheep bolus (Schothorst; Fry et al., 2013; Handleiding mineralenvoorziening rundvee, schapen, geiten (2005).