• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

lambStart – Aflammeren

Het aflammerproces vindt binnen of buiten plaats. Beide situaties kennen voor- en nadelen. Zo geeft binnen aflammeren een goede bescherming tegen weersomstandigheden en heeft buiten aflammeren als voordeel een verlaagde kans op infecties. Wanneer een lam ter wereld komt heeft deze energie reserves voor ongeveer vijf uur (Sheep diseases directory, 2018). Als het lam binnen deze periode geen of onvoldoende voeding krijgt, dan raakt het na aanspreken van de vetreserves onderkoeld (hypothermie). Dit houdt in dat de lichaamstemperatuur lager is dan 37°C wat rectaal eenvoudig vast te stellen is. Naast onderkoeling veroorzaakt door energiegebrek, kan warmteverlies door weersomstandigheden ook een rol spelen.

Wanneer onderkoeling optreedt, kan het lam zich niet meer zelfstandig opwarmen. De beste behandeling is naast het lam drogen en opwarmen, het toedienen van voeding. Het glucosegehalte moet weer op peil gebracht worden. Een goede ondersteuning hierin is Topro Kick Start, een glucogene energiebron die zorgt voor een verhoging van het glucosegehalte in het bloed.

Voor de beste start van het lam dient het stadium van onderkoeling uiteraard voorkomen te worden. De Kick Start is dan ook bedoeld om zo kort mogelijk na geboorte toegediend te worden, zodat het lam voldoende energie heeft om zijn warmteproductie te reguleren zonder zijn complete vetreserve hiervoor aan te spreken.