• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

optiMilk – Voeding

Omdat er veel gevraagd wordt van de huidige melkkoe is het voeren van een goed uitgebalanceerd rantsoen noodzakelijk. Er moet voldoende structuur in zitten o.a. om de penswerking optimaal te houden. Maar ook de energiebehoefte van de koe moet gedekt worden door het rantsoen, zonder dat het dier te veel in conditie toeneemt (m.n. aan het eind van de lactatie). Ook ligt pensverzuring op de loer wanneer er hard gevoerd wordt, met alle negatieve gevolgen van dien.

Rantsoen en voerefficiëntie

Een steeds belangrijker wordend kengetal is de voerefficiëntie oftewel, hoeveel melk wordt er geproduceerd uit één kilogram drogestof voer. Dit bepaalt in hoge mate de winstgevendheid van een bedrijf, juist nu het melkquotum sinds een aantal jaren is afgeschaft. Bij dit alles geldt dat er optimaal gepresteerd kan worden wanneer de vitamine- en mineralenhuishouding op orde is. Iedere vitamine en elk mineraal heeft zo zijn eigen functie in het lichaam. Een mineralencheck kan helpen om inzicht te krijgen in de mineralenopname van het melkvee, om zo te beoordelen of er te weinig of misschien wel te veel mineralen worden gevoerd.

Tabel 1: behoeftenormen aan mineralen en spoorelementen voor volwassen melkvee in grammen of milligrammen per dier per dag (Veeteelt 2016).