• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

lactoStart – Melkziekte

Het is een veel voorkomende aandoening: melkziekte. Heel kort gezegd is melkziekte een tekort aan calcium in het bloed, waardoor de zenuw- en spierwerking van de koe vermindert. In het ergste geval komt het dier niet meer in de benen en loopt zo het risico dat het uiteindelijk dood gaat (Goff 2007). Daarnaast loopt het dier een verhoogd risico op vele andere aandoeningen, zodat de noodzaak van het behandelen van melkziekte groot is. Uit onderzoek blijkt dat op een melkveebedrijf gemiddeld tussen de 20 en 60 procent van de koeien een vorm van calciumgebrek heeft (Veeteelt 2012). Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat een geval van melkziekte rond de € 300,- kost, inclusief kosten van behandeling en verminderde melkopbrengst (Bethard 1998).

Ontstaan en signalen

Al voor het afkalven begint de koe melk te produceren waardoor de calciumbehoefte van het dier stijgt. De voeropname – en daarmee de calciumopname – blijft echter achter en de opname van calcium uit het bloed en botten is vaak ook beperkt. Dit kan er toe leiden dat een koe een tekort aan calcium heeft vlak rondom afkalven met melkziekte als gevolg. Ook kan er subklinische melkziekte optreden. De koe komt dan wel in de benen maar voeropname, penswerking en immuniteit worden hierdoor wel verminderd. Ook is de koe vatbaarder voor andere metabole en infectieuze aandoeningen waaronder ook mastitis (Goff 2007). Dit heeft er mee te maken dat de spierwerking verminderd is, waardoor ook na het melken het slotgat minder snel sluit (Melkvee oktober 2016). Koeien met melkziekte hebben een verminderde eetlust en zijn minder actief, de oren zijn vaak koud en het dier komt met moeite in de benen, of zelfs helemaal niet (Veearts.nl).

Behandeling

De behandeling van melkziekte is er op gericht om het dier – afhankelijk van de ernst van de situatie – zo snel mogelijk van calcium te voorzien. Hierbij is een toediening van fosfor vaak ook gewenst omdat calcium en fosfor in het lichaam samen worden opgeslagen als calciumfosfaat complex (CvB 2005). Ook magnesium speelt hierbij een belangrijke rol, omdat dit mineraal belangrijk is voor een goede spierwerking. Een goede manier om snel calcium en magnesium toe te dienen is middels een infuus. Echter er zijn ook andere – minder snelle – methoden zoals drenches, bolussen en poeders. Mocht een koe blijven liggen met melkziekte, dan is het belangrijk om haar af en toe te helpen in de benen te komen om zodoende doorbloeding van het lichaam te bevorderen.