• Levensduur verlengen!
  • It's about details!
  • Kennispartner

juniorGrowth – Voeding

Het belang van goede voeding is groot. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een verhoging van de drogestof opname met 1 kg op moment van spenen, de melkproductie in de eerste lactatie 286,7 kilogram hoger is. Ook de leeftijd waarop kalveren meer dan 900 gram voer opnemen wordt geassocieerd met de totale levensproductie in liters en gehaltes (Boulton et al. 2015). Om te checken of de kalveren en vaarzen goed groeien is het aan te raden om regelmatig de dieren te wegen, of eventueel de borstomvang en kruishoogte te meten. Door dit te staven aan groei- en hoogtemaat curves kan worden beoordeeld in hoeverre de opfok volgens plan verloopt, en of er misschien op gebied van voeding aanpassingen moeten worden gedaan.

In onderstaande figuur 1 is een groei- en hoogtemaatcurve weergegeven (deboerenveearts.nl).

In bovenstaande opsomming staan een aantal kengetallen waarnaar gestreefd zou moeten worden gedurende de opfokperiode (de boerenveearts.nl).

  • Gewicht bij insemineren 380 kg
  • Leeftijd insemineren 13 maanden
  • Gewicht bij afkalven 600 kg
  • Gewicht rond spenen 80-90 kg