Kalveropfok begint al in de baarmoeder
Topro Animal Health Kennis- én trainingspartner It's about details

Kalveropfok begint al in de baarmoeder

Steeds meer komen we te weten over de invloed van voeding en omgeving van de drachtige koe, op het ongeboren kalf in de baarmoeder.

Een sterke negatieve energiebalans van de moederkoe of andere stressoren zoals hittestress beïnvloeden de ontwikkeling van de placenta en daarmee ook de groei, de insulinegevoeligheid en het geboortegewicht van het kalf. Ook ander onderzoek 1 laat zien dat hittestress tijdens de dracht effect heeft op het geboortegewicht van het kalf. Kalfjes van koeien die hittestress hadden tijdens de dracht waren tot 5 kg lichter dan kalveren van koeien zonder hittestress.

De praktijk laat zien dat spoorelementen en vitamines positieve effecten hebben op invloeden van het moederdier op het ongeboren kalf. Bolussen zijn bij uitstek geschikt om sporenelementen en vitamines geleidelijk toe te dienen. Koeien die afkalven hebben een sterke behoefte aan vitamine E. Een goede droogstandsbolus (zoals de Topro Dry bolus) voorziet in voldoende sporenelementen en de juiste extra vitamines. We zien dat het afkalven dan makkelijker gaat en de pasgeboren kalfjes vitaler zijn. Ook zien we minder koeien die aan de nageboorte blijven staan.

Een onderzoek aan de Universiteit van Gent 2 laat zien dat de voeding van het moederdier belangrijk is voor de latere melkproductie van de nakomelingen. Bij een slecht uitgebalanceerd dieet van de moeder zullen de kalfjes eveneens een laag geboortegewicht vertonen, maar ook de latere vruchtbaarheid en reproductie kunnen aangetast worden door het minderwaardige dieet.

 

Figuur 1: Invloeden van moederdier op het ongeboren kalf

 

Topro Dry Bolus

De Topro Dry bolus voorziet het dier 10 weken lang van jodium, kobalt, koper, mangaan, zink, selenium en de vitamines A, D3 en E. Dit ondersteunt een optimale voorbereiding op het afkalven, start van de volgende lactatie en een optimale vruchtbaarheid.

 

 

Bronnen:

  1. Tao et al., 2012
  2. De voeding van het kalf bepaalt de metabole gezondheid van het volwassen dier, door Carlien Roothans