Kalveropfok; basis voor een duurzame veestapel
Topro Animal Health It's about details

bio calfStart

De stal biedt de koeien alle comfort, rust, ruimte en frisse lucht. Dat komt de diergezondheid en de productie ten goede. Het is een mooie basis voor verdere groei in de komende jaren. Soms blijkt de kalveropfok de beperkende factor. De dieren starten niet lekker op en er is kans op te veel uitval.

 

Kalveropfok kent belangrijke thema’s

Voeding, hygiëne en huisvesting zijn dé thema’s in de opfok van kalveren. Aan deze drie thema’s moet zorg en aandacht worden besteedt, want ook hierbij geldt: voor optimale prestaties komt het aan op details. En dat is niet zonder reden, want het is bewezen dat de opfok van kalveren zowel direct als indirect de grootste impact heeft op het sterftepercentage en op de ontwikkeling van het jonge kalf (Antonis et al. 2017). Reden genoeg dus om ook aandacht te besteden aan de details.

 

Kalveropfok

In het schema hieronder staan de belangrijke thema’s rondom de opfok genoemd en de relatie die ze tot elkaar hebben.

Afbeelding: Kalf junior negatief

Afbeelding: Kalf junior positief